RETOUNEREN [ HERROEPING ]

U heeft een afkoelingsperiode van 8 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 8 dagen de tijd om het product terug te zenden.

LET OP: Het product kan alleen in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen ( m.u.v. de retourkosten) van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 8 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Tevens kunt u hieronder gebruik maken van het Retourformulier.pdf